YRITYS- JA YHTEISÖASIAKKAAT:
PYYDÄ TARJOUS TARPEISIINNE / TUTUSTU TARJONTAAMME VALMIIT KURSSI OSIOSSAMME tai sovi palaveri, jossa voimme syventyä tarkemmin tarpeisiinne!


UUSI TYÖPAJA! SoulCollage!

tutustu tässä linkissä:


SYKSYN KAIKILLE VAPAAT KOULUTUKSET ERI OPISTOISSA HELSINGISSÄ JA TAMPEREELLA- :

INTUITIIVINEN KOULUTTAJA
Uutuus! Helsingin aikuisopisto
la-su 6.-7.10.
10.00-16.00 (7 t)
14 t, 84 €
Kurssilla on tavoitteena löytää visio intuitiivisesta kouluttajasta, joka taitavasti käyttää asiantuntijuuttaan koulutettavien hyödyksi. Hän osaa käyttää intuitiotaan siihen, että jokainen osallistuja tulee kohdatuksi omana itsenään ja pystyy oppimaan intuitiivisesti enemmän kuin koulutusmateriaali mahdollistaa. Tutkimme sitä, miten voimme esiintyä luontevasti ja löytää oman persoonallisen tapamme toimia intuitiivisena kouluttajana tai luennoitsijana. Kurssi sopii kouluttajille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.


VUOROVAIKUTUS JA ELÄMÄN ENERGIAT
Helsingin aikuisopisto
la-su 10.-11.11. 10.00–16.00 (7 t)
14 t, 84 €
Ihmisten välinen vuorovaikutus on energian saamista ja antamista. Lapsuudessa muodostuneet tavat saada energiaa voivat hallita ihmistä myös aikuisuudessa. Tapoja voi muuttaa ja uudistaa NLP:n avulla. Silloin tällöin kohtaamme elämässämme ihmisiä, jotka ikään kuin imevät energiamme. Tule tutkimaan, mistä se johtuu ja mitä voisit sille tehdä. Haemme ymmärrystä ja näkökulmia siihen, minkälaisten ihmisten kanssa voimme hyvin ja minkälaisia kannattaa välttää. Tutkimme vuorovaikutusenergiaa, ja myös sitä miten omaa herkkyyttään ja erilaisuuttaan voi puolustaa rajoja vahvistamalla.


SALAPERÄINEN SAVI
Helsingin aikuisopisto 11040004
Viikonloppukurssiuutuus! la 22.9. 10.00-16.00
8 t, 50 €
Oletko elänyt viime ajat vain päässäsi? Haluaisitko tehdä välillä jotain konkreettista käsilläsi ilman osaamisen vaatimuksia? Kurssilla etsimme sisäistä itseämme vanhan viisaan saven avulla. Yhdistelemme NLP:n tekniikoita ja käsityötä: päivän aikana kokeilemme savityöskentelyä vasenaivoisen vaativasti; suunnitellen ja tavoitteeseen pyrkien. Sekä oikea-aivoisen lempeästi antaen vain käsien työstää sitä, mitä syvä intuitiomme tuottaa näkyväksi. Sinun ei tarvitse etukäteen osata mitään aiheeseen liittyvää. Tule mukaan nauttimaan saven rentouttavasta voimasta ja unohtamaan pään sisäiset vaatimukset hetkeksi. Tarvikkeet sisältyvät kurssin hintaan. Pukeudu rennosti, savi voi hieman sotkea.


23013 NLP ELÄMÄNTAVAKSI
Tampere, Sampola, T47
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
15.9.–16.9.2018
Kurssimaksu 33,00 €
NLP on ajattelu- ja toimintamalli, joka auttaa lisäämään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja kommunikoimaan sujuvammin. NLP:n avulla voidaan tiedostaa käyttämämme kielen merkitys tunteiden, uskomusten ja ajatusten muodostumisessa. Motivointi- ja fokusointitaidot opastavat parempiin päätöksiin ja valintoihin. NLP:n perusteisiin tutustumisen kautta siitä voi tulla voimauttava elämäntapa ja osa arkea, jossa mieli ei hallitse meitä, vaan me mieltämme.


23014 NLP USKOMUSTEN VAPAUTTAJANA
Tampere, Sampola, T23
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
29.9.–30.9.2018
Kurssimaksu 33,00 €
Uskomukset, jotka ohjaavat elämäämme, ovat mielen vahvoja rakenteita, jotka vaikuttavat meihin alitajuisesti. Rajoittavat uskomukset kaventavat elämäämme. Uskomustemme alla piilee usein kätkettyjä uskomuksia, jotka ovat syntyneet kohtaamissamme kokemuksissa. Uskomusstrategiamme saavat meidät toistamaan käyttäytymistämme samanlaisena vuodesta toiseen. NLP-tekniikoiden avulla uskomuksia voi päivittää. Ne voidaan tunnistaa ja tarpeettomista, jopa haitallisista, voi luopua ja saada mielelle vapautta ja tilaa toimia toisin.


23032 MUUTOSTEN PELI
Tampere, Sampola
la 20.10. klo 10.00-16.00 luokka T47
to 25.10. ja 1.11. klo 17.00-20.00 luokka T23
Voit osallistua kaikkiin, tai vain yhteen tilaisuuteen.
Kurssimaksu 33,00 €
Muutosten peliä pelataan 2-4 hengen ryhmissä. Peli avaa portit omaan intuitiiviseen viisauteen. Elämässämme on usein tiedostamattomia esteitä ja hidasteita, jotka jarruttavat matkaamme. Ne voivat olla joko fyysisellä, emotionaalisella, henkisellä tai sielullisella tasolla, peliä pelataan kaikilla tasoilla. Pelin avulla etsitään vastauksia, jotka voivat poistaa tiedostamattomat esteemme ja pääsemme etenemään elämässämme ja suuntaamaan paremmin tavoitteisiimme. Kokemus on hauska ja mielenkiintoinen. Intuitiivisuus:


Einstein on sanonut:” Löytämisen tiellä järjellä on hyvin vähän käyttöä. Tietoisuudessa tapahtuu yhtäkkiä hyppäys, voit kutsua sitä intuitioksi tai ihan miksi haluat ja yhtäkkiä sinulla on vastaus kysymykseesi, etkä tiedä mitenkään, miten tai miksi sait sen”
Tuota hyppäystä omaan intuitioomme etsimme pelaamalla Muutosten-peliä, joka ohjaa meidät syvälle todelliseen itseemme. Kaikki vastaukset elämämme kysymyksiin ovat itsellämme, peli auttaa löytämään ne.
https://www.findhorn.org/transformation-game, (pelaamme suomeksi)23034 IHMISEN ELINKAARI JA KRIISIT
Tampere, Sampola, T47
la 10.00-16.00
27.10.–27.10.2018
Kurssimaksu 20,00 €
Ihmisen elinkaari muotoutuu elämämme energioista. Tunne, ajattelu ja tahto vaikuttavat vahvasti elämäämme elinkaaren eri vaiheissa. Kriisit tai pikemminkin mahdollisuudet tehdä muutoksia elämässä jäävät seitsemän vuoden syklien väliin. Tutkimme omaa elämäämme käyttäytymisteorioiden avulla. Monet omituisetkin olotilat voivat selittyä sillä, missä vaiheessa elinkaartamme olemme. Kun elämme elinkaarellamme vahvaa tahdon aikaa, meidän on aivan pakko saada ja saavuttaa. Mitä lähemmäs eläkeikää saavumme, sitä vahvemmin ajattelumme jäsentyy ja selkeytyy. Elinkaaremme alussa ja lopussa tunne-energiamme on vahvimmillaan.


Ylöjärvi

210909 MUISTIMESTARI
Ylöjärven Yhtenäiskoulu, C115
la 10.00-16.00
13.10.–13.10.2018
Kurssimaksu 20,00 €
Monet ihmiset eivät muista, koska unohtamisesta on tullut tapa. Hyvä muisti on tärkeä kaikilla elämänalueilla. Opimme, miten mieli toimii parhaiten ja miten muistista voi tehdä järjestelmällisemmän. Opettelemme tehokkaita muistitekniikoita ja teemme muistia vahvistavia harjoituksia. Mielikuvitus on avain muistin parantamiseen, se auttaa muistamaan enemmän ja paremmin. Muistitekniikat parantavat mielikuvitusta ja tuovat luovia ratkaisuja oppimisen, työelämän ja arjen ongelmatilanteisiin.


Kaikilla kursseillani ja valmennuksillani on jollakin lailla mukana taustateoriana NLP (Neuro-Linguistic Programming); joka tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, aivojen toimintaa ja ihmisen mielen toimintaa. Keskeisiä elementtejä NLP:ssä ovat vuorovaikutus, uskomukset, erilaiset miellejärjestelmät ja mallittaminen. NLP–koulutusten avulla löydät vastauksia mm. siihen, kuinka vahvistat voimavaroja, muutat rajoittavia uskomuksia, motivoidut, teet parhaita päätöksiä ja kommunikoit onnistuneesti. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja varsinainen oppiminen tapahtuu omien oivallusten myötä. Käytännöllisyytensä ansiosta NLP:tä voi soveltaa esim. ryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa, kouluttamisessa, terveydenhoidossa ja valmentamisessa, ja ennen kaikkea omassa henkisessä kasvussa. Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat uusia oivalluksia niin työhön kuin omaan arkeen.


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus