YRITYS- JA YHTEISÖASIAKKAAT:
PYYDÄ TARJOUS TARPEISIINNE / TUTUSTU TARJONTAAMME VALMIIT KURSSI OSIOSSAMME tai sovi palaveri, jossa voimme syventyä tarkemmin tarpeisiinne!


MENESTYKSELLISTÄ JA ONNEN TÄYTEISTÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE!


TAMMIALE : TRIANGLES PEILIKORTIT JA KIRJA 35 € + postikulut (norm. 60€) katso verkkokaupasta!


KEVÄÄN KAIKILLE VAPAAT KOULUTUKSET ERI OPISTOISSA HELSINGISSÄ JA TAMPEREELLA :


SALAPERÄINEN SAVI
Helsingin aikuisopisto
la 19.1.2019 10.00 -16.00
kurssimaksu 50€
Oletko elänyt viime ajat vain päässäsi? Haluaisitko tehdä välillä jotain konkreettista käsilläsi ilman osaamisen vaatimuksia? Kurssilla etsimme sisäistä itseämme mm. vanhan viisaan saven avulla. Yhdistelemme NLP:n tekniikoita ja käsityötä: päivän aikana kokeilemme työskentelyä vasenaivoisen vaativasti; suunnitellen ja tavoitteeseen pyrkien. Sekä oikea-aivoisen lempeästi antaen vain käsien työstää sitä, mitä syvä intuitiomme tuottaa näkyväksi. Sinun ei tarvitse etukäteen osata mitään aiheeseen liittyvää. Tule mukaan nauttimaan sekä saven rentouttavasta voimasta, että luovista harjoituksista ja unohtamaan pään sisäiset vaatimukset hetkeksi. Tarvikkeet sisältyvät kurssin hintaan. Pukeudu rennosti, savi voi hieman sotkea.


ELÄMÄNI KUVAT
Tampereen seudun työväenopisto
26.1.2019 la 10.00-16.00 20€
SoulCollage on intuitiivinen kollaasiprosessi itse- ja ihmistuntemukseen, joka perustuu kuvien symboliseen voimaan. Unohdamme sanat, käsitteet ja uskomukset. Työpaja on kuin päivän loma itsestä ja omasta elämästä, jota ei aina voi ymmärtää. Se tarjoaa hetken, jolloin mitään ei tarvitsekaan ymmärtää, voi vain levätä virtauksessa. Tule ja luo oman elämäsi kortit. Käsi kädessä sisäinen viisautesi, intuitiosi ja hauskan luomisen kanssa saat aikaan pakan kortteja, jotka hämmästyttävällä mystisellä tavalla auttavat sinua löytämään sielusi varjot ja sisäsyntyiset lahjasi. Työstämme kortit lehdistä leikkaamillamme kuvilla korttipohjille. Tuo siis mukanasi kaikenlaisia kuvallisia lehtiä, joista olet valmis luopumaan. Muuta et sitten tarvitsekaan kuin avoimen vastaanottavan mielen.


NLP ja VUOROVAKUTUS
Tampereen seudun työväenopisto
2-3.2.2019 la su klo 10.00-16.00 33€
Vuorovaikutustaidot on metataito. Taito, joka vaikuttaa kaikkiin muihin taitoihin; elämän hallintaan, työhyvinvointiin, ihmisten kohtaamiseen, empaattisuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen, elämässä eteen tulevien muutosten kokemiseen, motivoitumiseen. Yhtään päivää emme voi elää ilman vuorovaikutustaitoja. Olemme vuorovaikutuksessa kaikkeen: muihin ihmisiin, luontoon, eläimiin, ympäristöön, itseemme. Kurssilla opitaan vuorovaikutusta NLP:n keinoin. Arkiset vuorovaikutustilanteet helpottuvat, kun ymmärrys ihmisen käyttäytymisen erilaisuudesta kasvaa. Haastavistakin ihmissuhteista tulee mielenkiintoisia, kun NLP:n miellejärjestelmät avautuvat. Itsetuntemus vahvistuu ja elämänlaatu paranee.


NLP USKOMUSTEN VAPAUTTAJANA
Ylöjärvi, Yhtenäiskoulu, Tampereen seudun työväenopisto
9-10.2.2019 la su klo 10.00-16.00 33€
Uskomukset, jotka ohjaavat elämäämme, ovat mielen vahvoja rakenteita, jotka vaikuttavat meihin alitajuisesti. Rajoittavat uskomukset kaventavat elämäämme. Uskomustemme alla piilee usein kätkettyjä uskomuksia, jotka ovat syntyneet kohtaamissamme kokemuksissa. Uskomusstrategiamme saavat meidät toistamaan käyttäytymistämme samanlaisena vuodesta toiseen. NLP-tekniikoiden avulla uskomuksia voi päivittää. Ne voidaan tunnistaa ja tarpeettomista, jopa haitallisista, voi luopua ja saada mielelle vapautta ja tilaa toimia toisin.


SOULCOLLAGE Helsingin aikuisopisto
la 16.2.2019 10.15 -15.45
kurssimaksu 42€
SoulCollage on intuitiivinen kollaasiprosessi itse- ja ihmistuntemukseen, joka perustuu kuvien symboliseen voimaan. Unohdamme sanat, käsitteet ja uskomukset ja lepäämme virtauksessa. Tule ja istu alas muutamaksi tunniksi ja luo oma sielusi korttipakka muutamalla irtileikatulla kuvalla, jotka yhdistät intuitiivisen viisautesi ja mielikuvituksesi avulla upeaksi kortiksi, josta muodostuu kollaasisi ensimmäinen osa. Näin saat aikaan pakan kortteja, jotka hämmästyttävällä tavalla auttavat sinua löytämään sielusi varjot ja sisäsyntyiset lahjasi. Työstämme kortit lehdistä leikkaamillamme kuvilla korttipohjille. Tuo siis mukanasi kaikenlaisia kuvallisia lehtiä, joista olet valmis luopumaan. Muuta et sitten tarvitsekaan kuin avoimen ja vastaanottavan mielen.


NLP ELÄMÄNTAVAKSI
Helsingin aikuisopisto
9-10.3.2019 la su 10.00 -16.00
kurssimaksu 84€
NLP on elämäntapa, jossa mieli ei hallitse meitä, vaan me hallitsemme mieltämme. NLP-tekniikat antavat keinoja uudistaa omia toimintatapoja ja tottumuksia. NLP tuottaa ymmärrystä ihmisen erilaisuudesta ja opettaa kommunikoimaan monipuolisemmin. NLP on vuorovaikutuksellisten taitojen aarreaitta. Motivointi- ja fokusointitaidot auttavat tekemään parempia päätöksiä ja valintoja elämässämme. Viikonlopun mittainen kurssi sopii sinulle, joka et pysty sitoutumaan pidempiin koulutuksiin, mutta olet NLP:stä kiinnostunut. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.


TURUN NLP-YHDISTYKSEN ILTA
14.3.2019
Miellejärjestelmät ja temperamentit
Helmikuun NLP-ilta on täynnä mielenkiintoisia miellejärjestelmiä ja tuttuja temperamentteja. Tutkimme yhdessä onko sillä vaikutusta esimerkiksi visuaalisuuteemme, että käyttäydymme vahvasti joko ekstrovertisti tai introvertisti. Ihmettelemme sitä, miten temperamenteista rytmisyys ilmenee käyttäytymisessämme. Onko temperamenteilla jokin yhteys miellejärjestelmiin? Onko auditiivistonaalinen temperamentiltaan myös korkeasti rytminen; kaikki hänen tavaransa ovat aina paikoillaan ja hän menee pois tolaltaan menettäen energiansa, jos arjessa tulee eteen muutoksia? Voiko tunnevisuaalisella tai tunnekinesteettisellä pysyä tavarat paikoillaan korkean rytmisyyden johdosta? Ihmisen käyttäytymisen erilaisuus voi selittyä monella mielenkiintoisella tavalla. Tule tutkimaan ja ihmettelemään löytyisimmekö illassa uusia oivalluksia.


VUOROVAIKUTUS JA TYÖELÄMÄTAIDOT
Helsingin aikuisopisto
15-16.3.2019 la su 10.00 -16.00
kurssimaksu 84€
Vuorovaikutustaito vaikuttaa kaikkiin muihin taitoihin; prosessien hallintaan, työhyvinvointiin, työntekijöiden, esimiesten ja asiakkaiden kohtaamiseen, empaattisuuteen, tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen, eteen tulevien muutosten kohtaamiseen, johtamiseen ja motivoimiseen. Vuorovaikutustaito onkin metataito. Kurssilla tutkitaan kuutta erilaista tapaa vuorovaikuttaa ja etsitään niistä itselle tärkeimmät. Arkiset vuorovaikutustilanteet työssä helpottuvat, kun ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä ja sen erilaisuudesta kasvaa. Haastavistakin ihmissuhteista tulee mielenkiintoisia. Itsetuntemus vahvistuu ja työn laatu paranee. Kurssi sopii kaikille. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.


NLP JA MIELIKUVAHARJOITTELU
Tampereen seudun työväenopisto
23-24.3.19 la-su klo 10.00-16.00 33€
Ulkoinen havaitseminen ja sisäinen mielikuvitus käyttävät samaa neurologiaa ja samoja hermoratoja, josta johtuen niillä on potentiaalisesti sama käyttäytymisvaikutus. Teemme mielikuvaharjoituksia mm. ajankäytöstä, tavoitteista, ihmissuhteista ja voimavaroista, joita haluamme ottaa käyttöömme NLP:n ankkuroinneilla ja As if-tekniikalla.


RAKKAUS- JA VIHASUHTEET
Helsingin aikuisopisto
13-14.4.2019 la su 10.00 -16.00
84€
Joskus voi tuntua siltä, että meidät on ikään kuin pudotettu perheeseen tai ympäristöön, johon emme mitenkään tunne kuuluvamme. Koemme itsemme oudoksi ja erilaiseksi rakkaitten ihmissuhteittemme keskellä. Etsimme selityksiä ja ymmärrystä ihmissuhteillemme. Kurssilla tutkimme varhaisten kiintymyssuhdemallien vaikutusta elämämme uusiin ihmissuhteisiin. Mikään elämässämme ei ole sattumaa, kaikella on merkityksensä meille ja muille. Pyrimme oivaltamaan uusin näkökulmin ihmissuhteittemme merkitystä ja tarkoitusta elämässämme. Kurssi sopii kaikille ihmissuhteista kiinnostuneille. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.


LIIAN HERKKÄ IHMISEKSI
28.4.2019 la 10-16.00
48€
Koetko olevasi erityisherkkä tai oletko temperamentiltasi ujo. Tutkimme herkkyyden eri alueita; aistiherkkyyttä, kehollista herkkyyttä, sosiaalista herkkyyttä, joka ilmenee vuorovaikutustilanteissa, empaattisuutta, intuitiota ja tunneälyä, sekä psyykkistä herkkyyttä, joka ilmenee tunneherkkyytenä ja luovuutena. Etsimme keinoja, joilla voi erityisherkkänä itse säädellä kuormittumisalttiuttaan. Mietimme miten tulla toimeen ulkoisten vaatimusten ja omien tarpeiden ristitulessa. Ulkopuolisuuden ja erilaisuuden tunteet voivat saada selityksensä ja herkkyytensä kanssa voi oppia elämään tuntematta itseään oudoksi. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.


MUUTOSTEN PELI
Muutosten peliä voi tilata pienille ryhmille eri puolille Suomea, myös Tampereella toteutetaan peli-iltoja silloin tällöin. Laita viestiä, jos olet kiinnostunut
Muutosten peliä pelataan 2-4 hengen ryhmissä. Peli avaa portit omaan intuitiiviseen viisauteen. Elämässämme on usein tiedostamattomia esteitä ja hidasteita, jotka jarruttavat matkaamme. Ne voivat olla joko fyysisellä, emotionaalisella, henkisellä tai sielullisella tasolla, peliä pelataan kaikilla tasoilla. Pelin avulla etsitään vastauksia, jotka voivat poistaa tiedostamattomat esteemme ja pääsemme etenemään elämässämme ja suuntaamaan paremmin tavoitteisiimme. Kokemus on hauska ja mielenkiintoinen. Intuitiivisuus:


Einstein on sanonut:” Löytämisen tiellä järjellä on hyvin vähän käyttöä. Tietoisuudessa tapahtuu yhtäkkiä hyppäys, voit kutsua sitä intuitioksi tai ihan miksi haluat ja yhtäkkiä sinulla on vastaus kysymykseesi, etkä tiedä mitenkään, miten tai miksi sait sen”
Tuota hyppäystä omaan intuitioomme etsimme pelaamalla Muutosten-peliä, joka ohjaa meidät syvälle todelliseen itseemme. Kaikki vastaukset elämämme kysymyksiin ovat itsellämme, peli auttaa löytämään ne.
https://www.findhorn.org/transformation-game, (pelaamme suomeksi)
Kysy lisätietoja info@triangleskoulutus.netElämäni kuvat - SoulCollage

Tämä työpaja on tilattavissa pienille ryhmille eri puolella Suomea, myös Tampereella toteutetaan silloin tällöin tätä työpajaa. Jos olet kiinnostunut, niin laita viestiä!
Elämäni kuvat on työpaja, jossa käytämme SoulCollage-prosessia apunamme. SoulCollage on intuitiivinen kollaasiprosessi itse- ja ihmistuntemukseen. Työpaja on kuin hetken loma itsestä ja omasta elämästä, jota ei aina voi ymmärtää. Se tarjoaa hetken, jolloin mitään ei tarvitsekaan ymmärtää, voi vain olla ja levätä virtauksessa, flowssa, joka syntyy tässä mielenkiintoisessa prosessissa. SoulCollage perustuu kuvien symboliseen voimaan. Unohdamme sanat, käsitteet ja uskomukset. Emme puhu, emme selitä, emmekä kerro tarinoita elämästämme, emme psykologisoi, emmekä analysoi, vaan keskitymme kuviin ja niiden mystiseen symboliikkaan. Tule ja istu alas muutamaksi tunniksi ja luo oman elämäsi kortit muutamalla irtileikatulla kuvalla, jotka yhdistät intuitiivisen viisautesi ja mielikuvituksesi avulla. Käsi kädessä sisäinen viisautesi, intuitiosi ja hauskan luomisen kanssa saat aikaan pakan kortteja, jotka hämmästyttävällä mystisellä tavalla auttavat sinua löytämään sielusi varjot ja sisäsyntyiset lahjasi.
Ilmoittautumiset opistojen kursseille opistojen sivuilla Lisätietoja: vuokko.travanti@triangleskoulutus.net tai 045 6521725

Kaikilla kursseillani ja valmennuksillani on jollakin lailla mukana taustateoriana NLP (Neuro-Linguistic Programming); joka tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, aivojen toimintaa ja ihmisen mielen toimintaa. Keskeisiä elementtejä NLP:ssä ovat vuorovaikutus, uskomukset, erilaiset miellejärjestelmät ja mallittaminen. NLP–koulutusten avulla löydät vastauksia mm. siihen, kuinka vahvistat voimavaroja, muutat rajoittavia uskomuksia, motivoidut, teet parhaita päätöksiä ja kommunikoit onnistuneesti. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja varsinainen oppiminen tapahtuu omien oivallusten myötä. Käytännöllisyytensä ansiosta NLP:tä voi soveltaa esim. ryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa, kouluttamisessa, terveydenhoidossa ja valmentamisessa, ja ennen kaikkea omassa henkisessä kasvussa. Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat uusia oivalluksia niin työhön kuin omaan arkeen.


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus