Asiakaspalvelu on ongelmanratkaisua
– koulutuspäivä julkiselle sektorille:


Miksi:

Julkisen sektorin asiakaspalvelu eroaa kaupallisen alan asiakaspalvelusta useimmiten niin, että tarkoituksena ei ole myyminen vaan pikemminkin neuvominen ja auttaminen. Mutta perustehtävä on sama: ratkaista asiakkaan ongelma, auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmansa tai ohjata asiakas henkilön luo, joka tämän voi tehdä. Yksinkertaista, mutta kyse onkin siitä, miten se tehdään.

Kun asiakas tuntee tulevansa palvelluksi hyvin, hän pystyy hoitamaan asiansa selkeästi ja johdonmukaisesti. Kaikkien aikaa ja resursseja säästyy. Jos taas asiakas on tyytymätön palveluun, hän turhautuu ja kokee, ettei häntä ymmärretä, eikä arvosteta. Hänen keskittymisensä suuntautuu vikojen hakemiseen, eikä asiansa hoitamiseen.


Mitä:

  • asiakaspalvelijan perustehtävä
  • taitavan asiakaspalvelijan roolimalli
  • kuuntelemisen taito
  • ongelmasta kiinnostuminen ja auttamisen halu
  • asiakkaan kohtaamisen taito
  • keep it simple

Miten:

NLP on ratkaisukeskeinen tapa löytää uusia keinoja asiakaspalveluun.  Käytämme koulutusmenetelminä sekä NLP:tä että draamaa. Molemmat ovat käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavia tapoja oppia uusia toimintatapoja ja käytäntöjä. Koulutuksen tärkein anti on oman monipuolisen työroolin rakentaminen asiakaspalveluun ja perustehtävän oivaltaminen.


Kenelle:

Virastoille ja osastoille, joissa työn osana tai keskiössä on asiakaspalvelu, mutta joissa sitä ei kenties mielletä varsinaiseksi työksi. Asiakas voi olla vanhus, lapsi, perhe, rakentaja, työtön, kuluttaja, kuka vain, jota julkinen sektori palvelee. Asiakas voi olla myös sisäinen asiakas.


Tavoite:

Asiakaspalvelutaitojen päivittäminen, motivaation ja palveluhalun herättäminen koko   työyhteisössä.


Toteutus:

Asiakkaan tiloissa päivän koulutuksena tai kahtena puolen päivän koulutuksena
Luentona:  herättelijänä  1- 2-3 tuntia palavereissa tai muissa tilaisuuksissa


Hinta:

Pyydä tarjous! Pienenä yrityksenä meillä on joustavuutta myös hinnoissa.


Lupaus:

Jokainen osallistuja saa koulutuksissa koulutusmateriaalina: Triangles koulutuskortit ja Avain ihmistuntemukseen kirjan ( arvo 60 €), joiden avulla asiakkaan ja asiakaspalvelijan lajityypilliselle käyttäytymiselle löytyy syyt ja selitykset. Vaikeatkin asiakastilanteet helpottuvat.

Kysy lisää!


 


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus