Julkisen Sektorin Triangles - Koulutus


Erikoistumisalueet julkisella sektorilla:

Osastojen integrointien yhteydessä toteutettavat muutoskoulutukset.

Työyhteisöjen hyvinvointi (tykytoiminta), vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu.

Voimme suunnitella juuri omiin tarpeisiinne sopivan koulutuksen, jossa otamme huomioon osastonne/yksikkönne oma kehittymis- tai kouluttautumistarve tai voitte valita laajasta jo valmiista kurssitarjonnastamme yksiköllenne/osastollenne tai tiimillenne sopivan koulutuksen.

Mitkä tahansa koulutukset voidaan paloitella tarpeen mukaan osiin tai koota kokonaisuuksiksi. Yhdistää esimerkiksi tykytoimintaan, tulevan muutoksen ennakointikoulutukseksi tai virkistyspäivän alustukseksi.

Tulokulma koulutuksiin voidaan muuttaa tarpeen mukaan esim. johtajan, yksikön vetäjän , esimiehen, työyhteisön tai yksilön lähtökohdista nousevaksi.

Käytämme osallistavia ryhmätöitä, luovaa ajattelua, pohdintoja, esimerkkejä, tarinoita, metaforeja, analogeja nlp:tä uskomusten muuttamisessa ja draaman menetelmiä vastaavien kokemusten tuottamisessa, symbolityöskentelyä ym. ratkaisukeskeisiä menetelmiä ryhmän ehdoilla ja aikuisuutta ja asiallisuutta kunnioittaen toteutettavia.

 

Tarkeempaa tietoa löydät valmiista kurssitarjonnastamme

 

Kysy lisää!

 


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus