Triangles - Työnohjaus


Toteutamme

  • työnohjausta ryhmille
  • yksilötyönohjausta
  • työnohjausta työyhteisöille

 

Ryhmän tai yksilön toiveiden mukaisesti valitsemme pääasialliseksi ohjausmenetelmäksi keskustelun tai toiminnalliset menetelmät tai molempien yhdistelmän.

Työnohjauksessamme pääpaino on työntekijöiden ohjaamisella tarkastelemaan omaa työtään, perustehtäväänsä ja siihen liittyviä ilmiöitä, ihmissuhteita ja omaa suhdettaan organisaatioon.

Työnohjauksessa pyrimme löytämään avaimia, joilla ohjattavat pystyvät tunnistamaan omat voimavaransa ja työskentelemään täysipainoisesti niitä käyttäen ja kehittäen. Pyrkimyksenä oman elämän ja persoonan kanssa tasapainon saavuttaminen työelämän haasteissa.

 

Kysy lisää!

 


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus