Triangles - Työnohjaus Yrityksille


Toteutamme työnohjausta myös kaupallisilla aloilla, jossa työntekijöihin kohdistuvat erityispaineet ovat jatkuvasti kasvussa.


•  Organisaatioiden ja työyhteisöjen muutosten yhteydessä työntekijöiden oma työidentiteetti on usein kadoksissa ja työ muuttuu vähitellen merkityksettömäksi ja samalla usein tuottavuus kärsii.

•  Omien defenssien tunnistaminen ja kehittäminen työnohjauksen avulla auttaa työntekijöitä löytämään työidentiteetin ja perustehtävänsä uudelleen ja palauttamaan työilon ja merkityksellisyyden.

•  Työnohjauksen avulla organisaatiokulttuurin ymmärtäminen auttaa sopeutumaan muutoksiin ja löytämään muutoksista yhteisen hyödyn.

•  Monet psykosomaattisesti oireilevat eivät pysty ilmaisemaan sanallisesti tunteitaan, työnohjaus vahvistaa tunteiden ilmaisukykyä. Työnohjauksen avulla yksilön kyky jäsentää työhönsä liittyviä tunteitaan ja uskomuksiaan kasvaa ja somaattinen käyttäytyminen kriisitilanteissa vähenee, jolla on suora seuraus sairaspoissaoloihin.

•  mm. johdolle, esimiehille, tiimin vetäjille, valikoima- tai tuotepäälliköille, markkinointityöryhmille

•  hankalissa asiakaspalvelutilanteissa toimiville

•  paljon yksin ja erillään vaativissa tehtävissä toimiville vertaisryhmille

 

Kysy lisää!

 


OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA:
https://www.facebook.com/triangleskoulutus